Počítačové sítě

  • Zajistíme návrh strategie a plán realizace počítačové sítě
  • Postavíme počítačovou síť i velkého rozsahu
  • Provádíme hardwarový a softwarový audit
  • Provádíme pravidelné kontroly podle stanoveného harmonogramu
  • Řešíme aktuální problémy osobně nebo vzdáleně
  • Rozšiřujeme sítě podle aktuálních požadavků
  • Zálohujeme pravidelně veškerá data
  • Provádíme bezpečnostní audit a zabezpečení sítě
  • Zajistíme stabilní fungování serveru, jeho nastavení i celkovou údržbu
  • Zajistíme veškeré síťové prvky a periferie, jejich servis a údržbu

Počítačová síť je nezbytným základem pro efektivní fungování jakékoliv instituce. Nové směry v budování, správě a bezpečnosti infrastruktury pronikají z oblasti datových center do všech sítí a umožní efektivní správu a integraci s používanými aplikacemi.

Poskytujeme implementaci veškerých řešení pro moderní síťovou a systémovou infrastrukturu. Své zkušenosti nabízíme také v řešení infrastruktury datových center a cloudů, stejně tak i v infrastruktuře koncových stanic.

Pravidelnou údržbou softwarového vybavení na stanicích, aktualizací operačních systémů, aplikací, zálohu dat a konfigurací poštovních služeb provozovaných v rámci virtualizovaného prostředí VDI zajišťujeme bezproblémový chod celé instituce.