Ceník služeb firmy Stalker Technology, s.r.o.          
    (dále Stalker Servisces, s.r.o. ,Šmidrkal Pavel - STALKER a Milota Ondřej)   Platný od  : 01.02.2021    
   
                Cena bez DPH (21%)      
  1 Doprava technika Jednotky BEZ zboží se zbožím  
    Doprava po Praze – paušál Ks 595 Kč 490 Kč  
  Doprava po Praze – paušál zvýhodněná sazba Ks 490 Kč 490 Kč  
  Doprava po Praze do 5 km Ks 320 Kč 350 Kč  
  Doprava mimo Prahu km 16 Kč 15 Kč  
   
  2.1 Doprava zboží + balné jedné zásilky do 25000 bez DPH Jednotky cena zákazník (bez DPH) cena partner (bez DPH)    
    Závoz zboží - Stalker (Pouze po Praze) ks 180 Kč 180 Kč  
  Závoz zboží - Česká pošta obchodní balík dle rozměru ks 120 - 250 Kč 120 - 250 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 5 kg ks 125 Kč 109 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 10 kg ks 155 Kč 155 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 20 kg ks 350 Kč 350 Kč  
  Závoz zboží nad 20 kg ks individualně  
   
  2.2 Doprava zboží + balné jedné zásilky nad 25000 bez DPH Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Závoz zboží do 20 kg ks 109 Kč  
  Závoz zboží nad 20 kg ks individualně  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  3 Služby servisní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
    Diagnostika PC, NTB bez následné opravy ks 630 Kč - -  
  Zátěžové testy PC, NTB po servisním zásahu hod 20 Kč - -  
  Archivace a obnova dat při přeinstalaci PC (strojní čas) hod 150 Kč - -  
  Diagnostika PC,NTB v zár.lhůtě bez násl.opravy (kde závada není předmětem RMA) ks 600 Kč - -  
  Servisní práce - opravy HW hod 705 Kč 750 Kč -  
  Vytvoření bitové image ks 300 Kč 400 Kč -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.1 Služby instalační PC Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Archivace dat před zasláním zařízení do autor. servisu ks 705 Kč 750 Kč 705 Kč  
  Instalace standardního software (Windows, Office, ..) hod 705 Kč 750 Kč 705 Kč  
  Instalace specializovaného software (Účetnictví, IS, CAD,MMedia, Bankovnictví) hod 750 Kč 750 Kč 750 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.2 Služby konfigurační a krizové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Odstranění virů a jiného škodlivého software hod 750 Kč 800 Kč 750 Kč  
  Recovery – záchrana dat ks 3 000 Kč - -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.3 Služby instalační a konfigurační - serverové (+NAS) Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Instalace a konfigurace Windows serveru hod 1 000 Kč 1 350 Kč 1 250 Kč  
  Instalace a konfigurace Linux serveru hod 1 550 Kč 1 800 Kč 1 650 Kč  
  Instalace a konfigurace NAS hod 1 000 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč  
  Pravidelná údržba serveru Windows (pro stálé zákaníky)   hod 700 Kč 700 Kč 700 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.4 Služby síťové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Konfigurace SOHO net prvků (router, firewall) hod 900 Kč 1 000 Kč 930 Kč  
  Konfigurace PROFI net prvků (router, firewall,VLAN, switch) hod 1 180 Kč 1 450 Kč 1 350 Kč  
  Návrh a výstavba sítí hod 1 150 Kč 1 600 Kč -  
  Certifikační měření strukturovné kabeláže (vč. zprac. protokolu) hod 800 Kč 800 Kč pronájem / 24hod (*2)  
  Použití certifikačního validátoru strkturované kabeláže den - 1 700 Kč 2 000 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  5 Služby montážní a dělnické Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Montáž strukturované kabeláže, vč rozvodů, zapojení atp (bez projektu a materiálu) hod - 700 Kč -  
  Montáž projekčních zařízení, audio, a ostatní (bez projektu a materiálu) hod - 700 Kč -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  6 Služby administrativní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Vytipování, výběr výrobku, služby nebo řešení hod 700 Kč - -  
  Organizaní a koordinační práce, kde převažující činností je telefonování hod 970 Kč 970 Kč -  
   
  7 Dálková správa Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Jednorázové připojení dálkovou správou (RDP, TMV apod) ks 30 Kč  
   
  8 Příplatky a slevy Jednotky % k příslušnbé ceně      
    EXPRESNÍ servis (25%) % 25%  
  servis  v době mezi 18-22 hod. a v době 7-8 hod % 40%  
  servis  v době mezi 22-7 hod. a v době pracovního volna % 100%  
               
               
  *1) na službu lze uplatnit slevu stálého zákazníka (pak se účtuje stejně jako dálková správa)  
  *2) v případě pronájmu zařízení je třeba složit vratnou zálohu ve výši 30tis Kč  
   
  - Okamžitý servis je poskytován pouze pokud to dovolují kapacity technického oddělení.   
  - Přednost při poskytování rychlého a okamžitého servisu mají zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou.   
  - Fakturuje se každých započatých 15min.  
  - Pokud se jedná o servis u klienta, pak minimální fakturovaná položka je 1 hodina.