Ceník služeb firmy Stalker Technology, s.r.o.          
    (dále Stalker Servisces, s.r.o. ,Šmidrkal Pavel - STALKER a Milota Ondřej)   Platný od  : 01.01.2023    
   
                Cena bez DPH (21%)      
  1 Doprava technika Jednotky BEZ zboží se zbožím  
  a Doprava po Praze – paušál Ks 750 Kč 635 Kč  
  b Doprava po Praze – paušál zvýhodněná sazba Ks 635 Kč 575 Kč  
  c Doprava po Praze do 5 km Ks 415 Kč 450 Kč  
  d Doprava mimo Prahu km 20 Kč 18 Kč  
   
  2.1 Doprava zboží + balné jedné zásilky do 25000 bez DPH Jednotky cena zákazník (bez DPH) cena partner (bez DPH)    
  a Závoz zboží - Stalker (Pouze po Praze) ks 245 Kč 220 Kč  
  b Závoz zboží - Česká pošta obchodní balík dle rozměru ks 130 - 260 Kč 130 - 260 Kč  
  c Závoz zboží - PPL balík do 5 kg ks 145 Kč 125 Kč  
  d Závoz zboží - PPL balík do 10 kg ks 185 Kč 175 Kč  
  e Závoz zboží - PPL balík do 20 kg ks 380 Kč 350 Kč  
  f Závoz zboží nad 20 kg ks individualně  
   
  2.2 Doprava zboží + balné jedné zásilky nad 25000 bez DPH Jednotky cena bez DPH (21%)      
  a Závoz zboží do 20 kg ks 145 Kč  
  b Závoz zboží nad 20 kg ks individualně  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  3 Služby servisní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  a Diagnostika PC, NTB bez následné opravy ks 750 Kč - -  
  b Zátěžové testy PC, NTB po servisním zásahu hod 30 Kč - -  
  c Archivace a obnova dat při přeinstalaci PC (strojní čas) hod 210 Kč - -  
  d Diagnostika PC,NTB v zár.lhůtě bez násl.opravy (kde závada není předmětem RMA) ks 750 Kč - -  
  e Servisní práce - opravy HW hod 1 105 Kč 1 220 Kč -  
  f Vytvoření bitové image ks 460 Kč 690 Kč -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.1 Služby instalační PC Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  a Instalace PC/NTB k okamžitéímu použití (základní obecná instalace) ks 1 850 Kč 2 200 Kč -  
  b Individualizace PC/NTB (přesun/návrat dat atp. dle potřeby konkr. uživatele) hod 1 105 Kč 1 105 Kč 1 105 Kč  
  c Instalace standardního software (Windows, Office, ..) hod 1 105 Kč 1 105 Kč 1 105 Kč  
  d Archivace dat před zasláním zařízení do autor. servisu ks 1 105 Kč 1 105 Kč 1 105 Kč  
  e Instalace specializovaného software (Účetnictví, IS, CAD,MMedia, Bankovnictví) hod 1 105 Kč 1 105 Kč 1 105 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.2 Služby konfigurační a krizové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  a Odstranění virů a jiného škodlivého software hod 1 270 Kč 1 380 Kč 1 270 Kč  
  b Recovery – záchrana dat ks 3 000 Kč - -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.3 Služby instalační a konfigurační - serverové (+NAS) Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  a Instalace a konfigurace Windows serveru hod 1 450 Kč 1 670 Kč 1 560 Kč  
  b Instalace a konfigurace Linux serveru hod 1 780 Kč 2 080 Kč 1 900 Kč  
  c Instalace a konfigurace NAS hod 1 450 Kč 1 670 Kč 1 450 Kč  
  d Pravidelná údržba serveru Windows (pro stálé zákaníky)   hod 1 105 Kč 1 105 Kč 1 105 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.4 Služby síťové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  a Konfigurace SOHO net prvků (router, firewall) hod 1 105 Kč 1 220 Kč 1 105 Kč  
  b Konfigurace PROFI net prvků (router, firewall,VLAN, switch) hod 1 470 Kč 1 780 Kč 1 670 Kč  
  c Návrh a výstavba sítí hod 1 450 Kč 2 000 Kč -  
  d Certifikační měření strukturovné kabeláže (vč. zprac. protokolu) hod 1 200 Kč 1 200 Kč pronájem / 24hod (*2)  
  e Použití certifikačního validátoru strkturované kabeláže den - 1 800 Kč 2 200 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  5 Služby montážní a dělnické Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  a Montáž strukturované kabeláže, vč rozvodů, zapojení atp (bez projektu a materiálu) hod - 1 105 Kč -  
  b Montáž projekčních zařízení, audio, a ostatní (bez projektu a materiálu) hod - 1 105 Kč -  
  c Pomocné montážní práce (pouze pro školy) hod 570 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  6 Služby administrativní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  a Vytipování, výběr výrobku, služby nebo řešení hod 1 105 Kč - -  
  b Organizaní a koordinační práce, kde převažující činností je telefonování hod 1 105 Kč 1 105 Kč -  
   
  7 Dálková správa Jednotky cena bez DPH (21%)      
  a Jednorázové připojení dálkovou správou (RDP, TMV apod) ks 35 Kč  
   
  8 Příplatky a slevy Jednotky % k příslušnbé ceně      
  a EXPRESNÍ servis (30%) % 30%  
  b servis  v době mezi 18-22 hod. a v době 7-8 hod % 50%  
  c servis  v době mezi 22-7 hod. a v době pracovního volna % 100%  
               
               
  *1) na službu lze uplatnit slevu stálého zákazníka (pak se účtuje stejně jako dálková správa)  
  *2) v případě pronájmu zařízení je třeba složit vratnou zálohu ve výši 30tis Kč  
   
  - Okamžitý servis je poskytován pouze pokud to dovolují kapacity technického oddělení.   
  - Přednost při poskytování rychlého a okamžitého servisu mají zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou.   
  - Fakturuje se každých započatých 15min.  
  - Pokud se jedná o servis u klienta, pak minimální fakturovaná položka je 1 hodina.