Ceník služeb firmy Stalker Technology, s.r.o.          
    (a Šmidrkal Pavel - STALKER a Milota Ondřej - STALKER)   Platný od  : 01.03.2019    
   
                Cena bez DPH (21%)      
  1 Doprava technika Jednotky BEZ zboží se zbožím  
    Doprava po Praze – paušál Ks 580 Kč 475 Kč  
  Doprava po Praze – paušál zvýhodněná sazba Ks 475 Kč 475 Kč  
  Doprava po Praze do 5 km Ks 310 Kč 340 Kč  
  Doprava mimo Prahu km 16 Kč 15 Kč  
   
  2.1 Doprava zboží + balné jedné zásilky do 25000 bez DPH Jednotky cena zákazník (bez DPH) cena partner (bez DPH)    
    Závoz zboží - Stalker (Pouze po Praze) ks 180 Kč 180 Kč  
  Závoz zboží - Česká pošta obchodní balík dle rozměru ks 120 - 250 Kč 120 - 250 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 5 kg ks 125 Kč 99 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 10 kg ks 145 Kč 145 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 20 kg ks 340 Kč 340 Kč  
  Závoz zboží nad 20 kg ks individualně  
   
  2.2 Doprava zboží + balné jedné zásilky nad 25000 bez DPH Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Závoz zboží do 20 kg ks 105 Kč  
  Závoz zboží nad 20 kg ks individualně  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  3 Služby servisní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
    Diagnostika PC, NTB bez následné opravy ks 590 Kč - -  
  Zátěžové testy PC, NTB po servisním zásahu hod 20 Kč - -  
  Archivace a obnova dat při přeinstalaci PC (strojní čas) hod 145 Kč - -  
  Diagnostika PC,NTB v zár.lhůtě bez násl.opravy (kde závada není předmětem RMA) ks 590 Kč - -  
  Servisní práce - opravy HW hod 625 Kč 680 Kč 625 Kč  
  Vytvoření bitové image ks 190 Kč 240 Kč -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.1 Služby instalační PC Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Archivace dat před zasláním zařízení do autor. servisu ks 580 Kč 680 Kč 630 Kč  
  Instalace standardního software (Windows, Office, ..) hod 580 Kč 680 Kč 630 Kč  
  Instalace specializovaného software (Účetnictví, IS, CAD,MMedia, Bankovnictví) hod 630 Kč 790 Kč 730 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.2 Služby konfigurační a krizové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Odstranění virů a jiného škodlivého software hod 720 Kč 790 Kč 700 Kč  
  Recovery – záchrana dat ks 2 250 Kč - -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.3 Služby instalační a konfigurační - serverové (+NAS) Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Instalace a konfigurace Windows serveru hod 970 Kč 1 310 Kč 1 230 Kč  
  Instalace a konfigurace Linux serveru hod 1 535 Kč 1 790 Kč 1 640 Kč  
  Instalace a konfigurace NAS hod 970 Kč 1 230 Kč 1 230 Kč  
  Pravidelná údržba serveru Windows (pro stálé zákaníky)   hod 680 Kč 680 Kč 680 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.4 Služby síťové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Konfigurace SOHO net prvků (router, firewall) hod 870 Kč 970 Kč 920 Kč  
  Konfigurace PROFI net prvků (router, firewall,VLAN, switch) hod 1 130 Kč 1 430 Kč 1 330 Kč  
  Návrh a výstavba sítí hod 1 100 Kč 1 550 Kč -  
  Certifikační měření strukturovné kabeláže (vč. zprac. protokolu) hod 740 Kč 750 Kč pronájem / 24hod (*2)  
  Použití certifikačního validátoru strkturované kabeláže den - 1 650 Kč 2 000 Kč  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  5 Služby montážní a dělnické Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Montáž strukturované kabeláže, vč rozvodů, zapojení atp (bez projektu a materiálu) hod - 680 Kč -  
  Montáž projekčních zařízení, audio, a ostatní (bez projektu a materiálu) hod - 680 Kč -  
   
    Cena bez DPH (21%)    
  6 Služby administrativní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Vytipování, výběr výrobku, služby nebo řešení hod 680 Kč - -  
  Organizaní a koordinační práce, kde převažující činností je telefonování hod 970 Kč 970 Kč -  
   
  7 Dálková správa Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Jednorázové připojení dálkovou správou (RDP, TMV apod) ks 30 Kč  
   
  8 Příplatky a slevy Jednotky % k příslušnbé ceně      
    EXPRESNÍ servis (25%) % 25%  
  servis  v době mezi 18-22 hod. a v době 7-8 hod % 40%  
  servis  v době mezi 22-7 hod. a v době pracovního volna % 100%  
               
               
  *1) na službu lze uplatnit slevu stálého zákazníka (pak se účtuje stejně jako dálková správa)  
  *2) v případě pronájmu zařízení je třeba složit vratnou zálohu ve výši 30tis Kč  
   
  - Okamžitý servis je poskytován pouze pokud to dovolují kapacity technického oddělení.   
  - Přednost při poskytování rychlého a okamžitého servisu mají zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou.   
  - Fakturuje se každých započatých 15min.  
  - Pokud se jedná o servis u klienta, pak minimální fakturovaná položka je 1 hodina.