Ceník služeb firmy Stalker Technology, s.r.o.          
    (a Šmidrkal Pavel - STALKER a Milota Ondřej - STALKER)   Platný od  : 1.3.2017    
   
                Cena bez DPH (21%)      
  1 Doprava technika Jednotky BEZ zboží se zbožím  
    Doprava po Praze – paušál Ks 560 Kč 450 Kč  
  Doprava po Praze – paušál zvýhodněná sazba Ks 510 Kč 450 Kč  
  Doprava po Praze do 5-ti km Ks 290 Kč 320 Kč  
  Doprava mimo Prahu km 15 Kč 14 Kč  
   
   
  2.1 Doprava zboží + balné jedné zásilky do 12000 bez DPH Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Závoz zboží - Stalker (Pouze po Praze) ks 170 Kč  
  Závoz zboží - Česká pošta obchodní balík do 10 kg ks 100 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 5kg ks 110 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 10kg ks 130 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 20kg ks 300 Kč  
  Závoz zboží nad 20kg ks individualně  
   
   
  2.2 Doprava zboží + balné jedné zásilky nad 12000 bez DPH Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Závoz zboží do 20kg ks 70 Kč  
  Závoz zboží nad 20kg ks individualně  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  3 Služby servisní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
    Diagnostika PC, NTB bez následné opravy ks 550 Kč - -  
  Zátěžové testy PC, NTB po servisním zásahu hod 17 Kč - -  
  Archivace a obnova dat při přeinstalaci PC (strojní čas) hod 130 Kč - -  
  Diagnostika PC,NTB v zár.lhůtě bez násl.opravy (kde závada není předmětem RMA) ks 550 Kč - -  
  Servisní práce - opravy HW hod 595 Kč 650 Kč 595 Kč  
  Vytvoření bitové image ks 170 Kč 220 Kč -  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.1 Služby instalační PC Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Archivace dat před zasláním zařízení do aut. servisu ks 500 Kč 650 Kč 600 Kč  
  Instalace standardního software (Windows, Office, ..) hod 500 Kč 650 Kč 600 Kč  
  Instalace specializovaného software (Účetnictví, IS, CAD,MMedia, Bankovnictví) hod 600 Kč 750 Kč 700 Kč  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.2 Služby konfigurační a krizové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Odstranění virů a jiného škodlivého software hod 650 Kč 700 Kč 670 Kč  
  Recovery – záchrana dat ks 2 000 Kč - -  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.3 Služby instalační a konfigurační - serverové (+NAS) Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Instalace a konfigurace Windows serveru hod 900 Kč 1 200 Kč 1 150 Kč  
  Instalace a konfigurace Linux serveru hod 1 400 Kč 1 700 Kč 1 500 Kč  
  Instalace a konfigurace NAS hod 900 Kč 1 200 Kč 1 150 Kč  
  Pravidelná údržba serveru Windows (pro stálé zákaníky)   hod 650 Kč 650 Kč 650 Kč  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.4 Služby síťové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Konfigurace SOHO net prvků (router, firewall) hod 800 Kč 900 Kč 850 Kč  
  Konfigurace PROFI net prvků (router, firewall,VLAN, switch) hod 1 000 Kč 1 300 Kč 1 200 Kč  
  Návrh a výstavba sítí hod 1 100 Kč 1 400 Kč 1 300 Kč  
  Certifikační meření strukturovné kabeláže (vč. zprac. protokolu) hod 700 Kč 700 Kč pronájem / 24hod (*2)  
  Použití certifikačního validátoru strkturované kabeláže den - 1 550 Kč 2 100 Kč  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  5 Služby administrativní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Vytipování, výběr výrobku, služby nebo řešení hod 700 Kč - -  
  Organizaní a koordinační práce, kde převažující činností je telefonování hod 900 Kč 900 Kč -  
   
   
  6 Dálková správa Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Jednorázové připojení dálkovou správou (RDP, TMV apod) ks 25 Kč  
   
   
  7 Příplatky a slevy Jednotky % k příslušnbé ceně      
    EXPRESNÍ servis (25%) % 25%  
  servis  v době mezi 18-22 hod. a v době 7-8 hod % 40%  
  servis  v době mezi 22-7 hod. a v době pracovního volna % 100%  
   
               
               
  *1) na službu lze uplatnit slevu stálého zákzníka (pak se účtuje stejně jako dálková správa)  
  *2) v případě pronájmu zařízení je třeba složit vratnou zálohu ve výši 30tis Kč  
   
  - Okamžitý servis je poskytován pouze pokud to dovolují kapacity technického oddělení.   
  - Přednost při poskytování rychlého a okamžitého servisu mají zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou.   
  - Fakturuje se každých započatých 15min.  
  - Pokud se jedná o servis u klienta je minimální fakturovaná položka je 1 hodina.