Ceník služeb firmy Stalker Technology, s.r.o.          
    (a Šmidrkal Pavel - STALKER a Milota Ondřej - STALKER)   Platný od  : 1.2.2018    
   
                Cena bez DPH (21%)      
  1 Doprava technika Jednotky BEZ zboží se zbožím  
    Doprava po Praze – paušál Ks 575 Kč 465 Kč  
  Doprava po Praze – paušál zvýhodněná sazba Ks 523 Kč 465 Kč  
  Doprava po Praze do 5-ti km Ks 300 Kč 330 Kč  
  Doprava mimo Prahu km 16 Kč 15 Kč  
   
   
  2.1 Doprava zboží + balné jedné zásilky do 12000 bez DPH Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Závoz zboží - Stalker (Pouze po Praze) ks 175 Kč  
  Závoz zboží - Česká pošta obchodní balík do 10 kg ks 120 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 5kg ks 120 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 10kg ks 140 Kč  
  Závoz zboží - PPL balík do 20kg ks 330 Kč  
  Závoz zboží nad 20kg ks individualně  
   
   
  2.2 Doprava zboží + balné jedné zásilky nad 12000 bez DPH Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Závoz zboží do 20kg ks 80 Kč  
  Závoz zboží nad 20kg ks individualně  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  3 Služby servisní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
    Diagnostika PC, NTB bez následné opravy ks 575 Kč - -  
  Zátěžové testy PC, NTB po servisním zásahu hod 18 Kč - -  
  Archivace a obnova dat při přeinstalaci PC (strojní čas) hod 140 Kč - -  
  Diagnostika PC,NTB v zár.lhůtě bez násl.opravy (kde závada není předmětem RMA) ks 575 Kč - -  
  Servisní práce - opravy HW hod 610 Kč 665 Kč 610 Kč  
  Vytvoření bitové image ks 180 Kč 230 Kč -  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.1 Služby instalační PC Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Archivace dat před zasláním zařízení do aut. servisu ks 515 Kč 665 Kč 615 Kč  
  Instalace standardního software (Windows, Office, ..) hod 515 Kč 665 Kč 615 Kč  
  Instalace specializovaného software (Účetnictví, IS, CAD,MMedia, Bankovnictví) hod 615 Kč 770 Kč 715 Kč  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.2 Služby konfigurační a krizové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Odstranění virů a jiného škodlivého software hod 665 Kč 770 Kč 685 Kč  
  Recovery – záchrana dat ks 2 200 Kč - -  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.3 Služby instalační a konfigurační - serverové (+NAS) Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Instalace a konfigurace Windows serveru hod 950 Kč 1 280 Kč 1 200 Kč  
  Instalace a konfigurace Linux serveru hod 1 500 Kč 1 750 Kč 1 600 Kč  
  Instalace a konfigurace NAS hod 950 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč  
  Pravidelná údržba serveru Windows (pro stálé zákaníky)   hod 665 Kč 665 Kč 665 Kč  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  4.4 Služby síťové Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Konfigurace SOHO net prvků (router, firewall) hod 850 Kč 950 Kč 900 Kč  
  Konfigurace PROFI net prvků (router, firewall,VLAN, switch) hod 1 100 Kč 1 400 Kč 1 300 Kč  
  Návrh a výstavba sítí hod 1 150 Kč 1 500 Kč 1 380 Kč  
  Certifikační meření strukturovné kabeláže (vč. zprac. protokolu) hod 720 Kč 720 Kč pronájem / 24hod (*2)  
  Použití certifikačního validátoru strkturované kabeláže den - 1 600 Kč 2 200 Kč  
   
   
    Cena bez DPH (21%)    
  5 Služby administrativní Jednotky v servisním středisku u zákazníka dálková správa (1*)  
  Vytipování, výběr výrobku, služby nebo řešení hod 720 Kč - -  
  Organizaní a koordinační práce, kde převažující činností je telefonování hod 950 Kč 950 Kč -  
   
   
  6 Dálková správa Jednotky cena bez DPH (21%)      
    Jednorázové připojení dálkovou správou (RDP, TMV apod) ks 27 Kč  
   
   
  7 Příplatky a slevy Jednotky % k příslušnbé ceně      
    EXPRESNÍ servis (25%) % 25%  
  servis  v době mezi 18-22 hod. a v době 7-8 hod % 40%  
  servis  v době mezi 22-7 hod. a v době pracovního volna % 100%  
   
               
               
  *1) na službu lze uplatnit slevu stálého zákzníka (pak se účtuje stejně jako dálková správa)  
  *2) v případě pronájmu zařízení je třeba složit vratnou zálohu ve výši 30tis Kč  
   
  - Okamžitý servis je poskytován pouze pokud to dovolují kapacity technického oddělení.   
  - Přednost při poskytování rychlého a okamžitého servisu mají zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou.   
  - Fakturuje se každých započatých 15min.  
  - Pokud se jedná o servis u klienta je minimální fakturovaná položka je 1 hodina.